Základní data o Marsu

Rozměry a hmotnost

Referenční elipsoid IAU
a (velká poloosa)3 396,19km
b (malá poloosa)3 376,20km
r (střední poloměr)3 389,50km
Gravitační charakteristiky
GM (gravitační parametr)4,282837(2)×1013m3 s−2
geq (gravitační zrychlení na rovníku)3,70876m s−2
gp (gravitační zrychlení na pólech)3,73191m s−2
g (gravitační zrychlení střední)3,72072m s−2
GMS / GMMa (gravitační parametr Slunce / Mars)3,09870359×1006
M (hmotnost planety)6,41693×1023kg

Rotační charakteristiky

Doba rotace
Tsid (siderická doba rotace)1,0259567565d
sol (střední délka slunečního dne)1,0274912517d
W (délka nultého poledníku)°
Časové údaje
MTC (místní čas na nultém poledníku)
MSD
MY (marsovský rok)
Osa rotace ICRF/J2000
RA (rektascenze severního pólu osy rotace)317,68143°
DE (deklinace severního pólu osy rotace)52,88650°
TPrec (perioda precese rotační osy)167 000r
IN (sklon rotační osy k rovině oběžné dráhy)25,189417°

Atmosféra

Tlak
Pavg (střední tlak)600Pa
Pmin (Olympus Mons)30Pa
Pmax (Hellas Planitia)1 155Pa
Povrchová teplota
Tavg (průměr)−63°C
Tmin (v polárních oblastech)−143°C
Tmax (v rovníkovém pásu)35°C
Složení
CO295,32%
N22,7%
Ar1,6%
O20,13%
CO0,08%

Orbitální charakteristiky

Perioda
Tsid (siderická oběžná doba)686,979852d
668,599223sol
Ttrop (délka tropického roku)686,972578d
668,592143sol
Roční obbdobí
LS (areocentrická délka Slunce)°
Roční období (pro severní polokouli)

Aktuální poloha Marsu

Orbitální diagram s aktuální polohou Marsu a Země. V diagramu jsou vyznačeny pericentra QR, apocentra AD a heliocentrická délka Slunce Ls (Ls=0: jarní rovnodennost, Ls=90: letní slunovrat, Ls=180: podzimní rovnodennost, Ls=270: zimní slunovrat). Polohy planet jsou počítány pomocí efemerid JPL DE405/DE435.
Vzdálenost (ICRF/J2000)
RBC (vzdálenost od barycentra)AU
RS (vzdálenost od Slunce)AU
QR (vzdálenost od Slunce v pericentru)AU
AD (vzdálenost od Slunce v apocentru)AU
RZ (vzdálenost od Země)AU
RZ LT (světelná vzdálenost od Země)m
Rychlost (ICRF/J2000)
VBC (rychlost vzhledem k barycentru)m s−1
VS (rychlost vzhledem ke Slunci)m s−1
VZ (rychlost vzhledem k Zemi)m s−1
Stavový vektor (HAE ICRF/J2000)
X (souřadnice X)AU
Y (souřadnice Y)AU
Z (souřadnice Z)AU
R (vzdálenost od Slunce)AU
l (ekliptikální délka)°
b (ekliptikální šířka)°
VX (složka X vektoru rychlosti)m s−1
VY (složka Y vektoru rychlosti)m s−1
VZ (složka Z vektoru rychlosti)m s−1
Orbitální elementy dráhy (HAE ICRF/J2000)
Epocha JD TDB
A (velká poloosa)AU
EC (výstřednost dráhy)
IN (sklon dráhy k ekliptice)°
OM (délka výstupného uzlu)°
W (argument šířky pericentra)°
MA (střední anomálie)°
EA (excentrická anomálie)°
TA (pravá anomálie)°

Použité zdroje

[1] Report of the IAU/IAG Working Group Cartographic coordinates and rotational elements: 2006

[2] JPL Solar System Dynamics Group.

[3] Allison, M., and M. McEwen, 2000: A post-Pathfinder evaluation of areocentric solar coordinates with improved timing recipes for Mars seasonal/diurnal climate studies. Planet. Space Sci., 48.

[4] Dr. David R. Williams, 2016: NSSDCA Mars Fact Sheet.

[5] The Center for Planetary Science: Martian Climate.

[6] S. Edvardsson, K. G. Karlsson, and M. Engholm, 2001: Accurate spin axes and solar system dynamics: Climatic variations for the Earth and Mars.

[7] C. Hirt, 2012: Kilometer-resolution gravity field of Mars: MGM2011.