Kalkulačka pro výpočet času na Marsu

Verze: 2.4.0

Kalkulačka pro zadaný čas UTC počítá MTC, MSD a LMST pro zvolené areocentrické souřadnice. Kromě marsovského času se počítají i zdánlivé polohy Země a Slunce pro zadané místo.

Výběr místa přistání sond:
UTC: Areocentrická délka: 77° 27′ 03″
Areocentrická šířka: 18° 26′ 41″
Elevace [m]:
Použít rotační model Marsu: Použitý zdroj efemefid: DE440
Areografické souřadnice zadaného místa
Lon: 282° 32′ 56,8″
282,549115°
Lat: 18° 38′ 55,6″
18,648779°
Elevace: −2 570m
 
Čas na Zemi Čas na Marsu
UT1: 29.03.2023 0:03:32,35 MTC: 00:48:23
JD (TDB): 2 460 032,503 278 MSD: 53 052,033 601
UT1−UTC: −1,648 s LMST: 05:58:11
TDB−UTC: 69,1857 s LTST: 05:48:24
GMST: 12h 28m 07,17s
187,02987°
AMST: 15h 20m 56,04s
230,23352°
 
Poloha Země Poloha Slunce
Vzdálenost: 213 026 576km
1,423 994 707AU
11,843 003min.
Vzdálenost: 246 323 522km
1,646 571 042AU
13,694 115min.
Azimut: 99° 00′ 00,6″
99,00018°
Azimut: 72° 56′ 45,9″
72,94608°
Výška: 30° 23′ 56,4″
30,39900°
Výška: 2° 43′ 58,7″
2,73298°
RA: 0h 24m 42,82s
6,17842°
RA: 2h 42m 26,98s
40,61241°
DE: 1° 56′ 46,3″
1,94620°
DE: 17° 01′ 33,4″
17,02594°
Hodinový úhel: 20h 06m 06,5s
301,52691°
Hodinový úhel: 17h 48m 22,3s
267,09292°
Úhlový průměr: 12,35″ Úhlový průměr: 19′ 24″
Magnituda: −1,88 Sluneční konstanta: 504W m⁻²
Elongace: −37° 02′ 57″
−37,0491°
Ls: 43° 27′ 35″
43,4596°

U elongace je znaménkem mínus rozlišena západní a východní elongace. Mínus označuje západní elongaci (těleso na obloze zapadá i vychází dříve než Slunce).

Rektascenze RA a deklinace DE jsou uvedené v marsovských rovníkových souřadnicích. Základní rovina souřadnic je vymezena nebeským rovníkem Marsu a osa X prochází jarním bodem Marsu (průsečík nebeského rovníku a orbitální roviny Marsu).

Všechny vypočtené údaje jsou v topocentrických souřadnicích.

Zobrazit rovníkové souřadnice Pohled na sever
Lokální panorama pro zadané souřadnice v ekvidistantní válcové projekci s vyznačením polohy Slunce a Země na obloze Marsu. Je možné přepínat mezi pohledem na jih/sever a mezi zobrazením mřížky v horizontálních/rovníkových souřadnicích.
Topografická mapa Marsu v ekvidistantní válcové projekci s vyznačením polohy Slunce, Země a oblasti stínu.
Orientace Marsu k zadaném datu vzhledem k ICRF
RA: 21h 10m 37,626s
317,656775°
DE: 52° 52′ 20,45″
52,872348°
AAST: 15h 21m 01,067s
230,254446°
W: 93° 28′ 46,27″
93,479519°
V tabulce jsou uvedeny RA a DE serverního pólu rotační osy, úhel W pootočení nultého poledníku a pravý hvězdný čas na poledníku 0° (Airy).

Poznámky k aktuální verzi kalkulačky

Výpočet času MTC/AMT, což je obdoba času GMT na Zemi, je proveden na základě rovnic, které ve své práci zformuloval Michael Allison 2. Pro danou areocentrickou délku je pak od MTC odvozen místní střední sluneční čas LMST. Na základě rovnic M. Allisona je počítán i místní pravý sluneční čas LTST a obdoba juliánského datování pro Mars MSD.

Zdánlivé polohy Země a Slunce na obloze Marsu jsou počítány pomocí efemerid JPL DE435 1 a rotačního modelu Marsu IAU 2000/2015 5 4. Zdánlivé polohy Země a Slunce, jsou opraveny o světelný čas od tělesa k vybranému místu na povrchu Marsu. Pro přesnější výpočet zdánlivé polohy je provedeno několik iterací, dokud rozdíl ve vzdálenosti mezi jednotlivými iteracemi neklesne pod 1 km. Světelný čas je počítán podle oobecné teorie relativity pro gravitační pole Slunce. Následně jsou zdánlivé polohy těles opraveny o ohyb světla vlivem gravitačního pole Slunce (pouze pro Zemi) a o aberaci (Slunce i Země).

Použitá literatura

[1] JPL Solar System Dynamics Group: Ephemerides.

[2] Allison, M., and M. McEwen, 2000: A post-Pathfinder evaluation of areocentric solar coordinates with improved timing recipes for Mars seasonal/diurnal climate studies. Planet. Space Sci., 48.

[3] Mars Global Surveyor: MOLA MEGDRs.

[4] Report of the IAU Working Group on Cartographic Coordinates and Rotational Elements: 2015

[5] Report of the IAU Working Group on Cartographic Coordinates and Rotational Elements: 2009