Kalkulačka pro výpočet času na Marsu

Verze: 2.4.0

Kalkulačka pro zadaný čas UTC počítá MTC, MSD a LMST pro zvolené areocentrické souřadnice. Kromě marsovského času se počítají i zdánlivé polohy Země a Slunce pro zadané místo.

Výběr místa přistání sond:
UTC: Areocentrická délka: 77° 27′ 03″
Areocentrická šířka: 18° 26′ 41″
Elevace [m]:
Použít rotační model Marsu: Použitý zdroj efemefid: DE440
Areografické souřadnice zadaného místa
Lon: 282° 32′ 56,8″
282,549115°
Lat: 18° 38′ 55,6″
18,648779°
Elevace: −2 570m
 
Čas na Zemi Čas na Marsu
UT1: 17.07.2024 19:09:46,79 MTC: 01:44:32
JD (TDB): 2 460 509,299 285 MSD: 53 516,072 595
UT1−UTC: −2,214 s LMST: 06:54:20
TDB−UTC: 69,1837 s LTST: 06:17:02
GMST: 14h 54m 10,26s
223,54273°
AMST: 8h 56m 31,09s
134,12952°
 
Poloha Země Poloha Slunce
Vzdálenost: 249 137 594km
1,665 381 950AU
13,850 560min.
Vzdálenost: 211 722 047km
1,415 274 466AU
11,770 480min.
Azimut: 90° 02′ 37,1″
90,04363°
Azimut: 112° 49′ 19,4″
112,82206°
Výška: −34° 11′ 45,3″
−34,19592°
Výška: −3° 21′ 02,4″
−3,35067°
RA: 22h 17m 28,12s
334,36718°
RA: 19h 49m 23,79s
297,34914°
DE: −10° 23′ 16,8″
−10,38800°
DE: −22° 40′ 44,2″
−22,67894°
Hodinový úhel: 15h 48m 56,6s
237,23564°
Hodinový úhel: 18h 17m 00,9s
274,25368°
Úhlový průměr: 10,56″ Úhlový průměr: 22′ 35″
Magnituda: −2,22 Sluneční konstanta: 682W m⁻²
Elongace: 37° 25′ 27″
37,4242°
Ls: 295° 04′ 49″
295,0804°

U elongace je znaménkem mínus rozlišena západní a východní elongace. Mínus označuje západní elongaci (těleso na obloze zapadá i vychází dříve než Slunce).

Rektascenze RA a deklinace DE jsou uvedené v marsovských rovníkových souřadnicích. Základní rovina souřadnic je vymezena nebeským rovníkem Marsu a osa X prochází jarním bodem Marsu (průsečík nebeského rovníku a orbitální roviny Marsu).

Všechny vypočtené údaje jsou v topocentrických souřadnicích.

Zobrazit rovníkové souřadnice Pohled na sever
Lokální panorama pro zadané souřadnice v ekvidistantní válcové projekci s vyznačením polohy Slunce a Země na obloze Marsu. Je možné přepínat mezi pohledem na jih/sever a mezi zobrazením mřížky v horizontálních/rovníkových souřadnicích.
Topografická mapa Marsu v ekvidistantní válcové projekci s vyznačením polohy Slunce, Země a oblasti stínu.
Orientace Marsu k zadaném datu vzhledem k ICRF
RA: 21h 10m 37,294s
317,655390°
DE: 52° 52′ 17,59″
52,871553°
AAST: 8h 56m 36,464s
134,151935°
W: 357° 22′ 31,88″
357,375522°
V tabulce jsou uvedeny RA a DE serverního pólu rotační osy, úhel W pootočení nultého poledníku a pravý hvězdný čas na poledníku 0° (Airy).

Poznámky k aktuální verzi kalkulačky

Výpočet času MTC/AMT, což je obdoba času GMT na Zemi, je proveden na základě rovnic, které ve své práci zformuloval Michael Allison 2. Pro danou areocentrickou délku je pak od MTC odvozen místní střední sluneční čas LMST. Na základě rovnic M. Allisona je počítán i místní pravý sluneční čas LTST a obdoba juliánského datování pro Mars MSD.

Zdánlivé polohy Země a Slunce na obloze Marsu jsou počítány pomocí efemerid JPL DE435 1 a rotačního modelu Marsu IAU 2000/2015 5 4. Zdánlivé polohy Země a Slunce, jsou opraveny o světelný čas od tělesa k vybranému místu na povrchu Marsu. Pro přesnější výpočet zdánlivé polohy je provedeno několik iterací, dokud rozdíl ve vzdálenosti mezi jednotlivými iteracemi neklesne pod 1 km. Světelný čas je počítán podle oobecné teorie relativity pro gravitační pole Slunce. Následně jsou zdánlivé polohy těles opraveny o ohyb světla vlivem gravitačního pole Slunce (pouze pro Zemi) a o aberaci (Slunce i Země).

Použitá literatura

[1] JPL Solar System Dynamics Group: Ephemerides.

[2] Allison, M., and M. McEwen, 2000: A post-Pathfinder evaluation of areocentric solar coordinates with improved timing recipes for Mars seasonal/diurnal climate studies. Planet. Space Sci., 48.

[3] Mars Global Surveyor: MOLA MEGDRs.

[4] Report of the IAU Working Group on Cartographic Coordinates and Rotational Elements: 2015

[5] Report of the IAU Working Group on Cartographic Coordinates and Rotational Elements: 2009