Nápověda k miniaplikaci Čas na Marsu

Hlavní panel

Hlavní panel miniaplikace zobrazuje základní časové údaje pro vybrané místo přistání sondy. Kromě toho obsahuje nabídku v podobě symbolů, pomocí které lze zobrazit další vysouvací panely.

Výběr místa přistání lze vyvolat dvěma způsoby. Kliknutím na název sondy, po které se vybere další sonda v seznamu, nebo kliknutím na šipku v horní levé části , kdy se zobrazí seznam sond. Návrat zpět lez provést buď výběrem sondy nebo kliknutím na symbol hodin.

Symbol připínáčku způsobí uzamčení vybrané sondy. Po instalaci miniaplikace jsou v pravidelných časových intervalech střídány všechyn sondy v seznamu a pomocí tohoto symbolu můžemě střídání buď zakázat nebo opět povolit.

Pod názvem sondy se zobrazuje čas LMST, případně LTST. Přepínání mezi těmito dvěma časy se dosáhhne kliknutím na symboly LMST/LTST za hodinami.

Hlavní panel dále zobrazuje výšku Slunce nad obzorem pro aktuální sondu, délku mise v sol, marsovské datování MSD a marsovský centrání čas MTC. Ve spodní části hlavního panelu je pak zobrazeno roční období pro polohu sondy a areocentrické délka Slunce, podle které můžeme odhadnout, ve které části marsovského roku, případně sezóny se místo přistání sondy nachází.

Datový panel

Datový panel se zobrazí kliknutím na třetí symbol v horní části panelu miniaplikace. Na panelu jsou zobrazena podrobnější data vztahující se k místu přistání sondy.

V záhlaví panelu je uvedeno jméno sondy, název oblasti místa přistání a jeho areografické souřadnice.

V horní části panelu je uveden pásmový čas a časové pásmo, ve které se místo přistání nachází. Dále jsou uvedeny azimut a výška nad obzorem Slunce a Země.

V části Mars jsou vzdálenosti Země a Slunce, areocetrická délka Slunce Ls a zpoždění signálu pro jeden směr vzdálenosti Země-Mars.

Oddíl Země zobrazuje údaje o pozorovatelnosti Země z místa přistání. Illum. označuje procento osvětlení kotoučku Země, Elongace je úhlel mezi středem kotoučku Země a středem slunečního disku. Dále jsou zde uvedeny úhlový průměr kotoučku Země a její zdánlivá magnituda na obloze Marsu.

V části Hodnota sluneční kosnatnty je vypočítaná hodnota sluneční konstanty pro aktuální vzdálenost Marsu od Slunce. Je uvedena v položce Maximum. V položce Povrch je vypočítaný tok zářivé energie Slunce procházející vodorovnou plochou v místě přistání. Tato hodnota je tedy závislá na výšce Slunce na obzorem a nezahrnuje vliv atmosféry.

Mapa Marsu

Mapa Marsu se zobrazí kliknutím na kroužek v horní části panelu miniaplikace. Mapka je v Mercatorově projekci zobrazuje oblasti do ±70° areografická šířky.

V záhlaví mapky je uvedeno jméno sondy, název oblasti místa přistání a jeho areografické souřadnice. Při pohybu kursoru na mapce se v její dolní levé části zobrazují souřadnice polohy kurzoru.

V nastavení miniaplikace lze na mapce zobrazit polohu význačných porchový útvarů, místa přistání dalších sond, zobrazení oblastí dne a noci a viditelnosti Země z povrchu Marsu. Místa, kde se Země, resp. Slunce nacházejí v nadhlavníku, jsou označena modrým, resp. žlutým kroužkem.

V miniaplikaci jsou k dispozici čtyři druhy map. Jedna je fotografická, vyhotovená ze snímků mise MGS, a další tři jsou různá provedení topografické mapy, kterou pořídila sonda Mars Odyssey laserovým výškoměrem MOLA. Mezi mapkami lze přepínat kliknutím a kroužek v pravé dolní části mapky.

Orbitální diagram

Orbitální diagram se zobrazí kliknutím na kroužek v horní části panelu miniaplikace. Zobrazuje skutečnou polohu a vzájemné postavení Země a Marsu v heliocentrických souřadnicích.

R: vzdálenost planety od Slunce

λ: ekliptikální délka planety

β: ekliptikální šířka planety

v: orbitální heliocentrická rychlost planety

V orbitálním diagramu jsou volitelně zobrazitelná apocenta a pericentra oběžných drah a ekliptikální délka Slunce vzhledem k dané planetě, která dává představu o aktuálním ročním období.