Miniaplikace: Čas na Marsu

Kalkulačka pro výpočet času na Marsu

Kalkulačka pro zadaný čas UTC vypočítá MTC a MSD. Pokud zadáte i areografickou délku zobrazí se LMST. Kromě marsovského času se počítá i barycentický dynamický čas TDB a juliánský den JD/MJD, který je vztažen k TDB.

Čas UTC zadejte ve formátu d.M.rrrr H:mm:ss a areografickou délku ve stupních. Areografická délka má kladné hodnoty směrem na východ.


UTC:Areografická délka:

Čas na ZemiČas na Marsu
UTC:20.04.2018 12:42:19 MTC:19:31:45
TDB:20.04.2018 12:43:30 MSD:51 296,8137
MJD:58 228,5302 LMST: 04:41:31
JD:2458 229,0302 Lon.: 137° 26' 30,11"

Aktuální čas na Marsu

Centrální čas MTC

Desítky hodinHodinySeparátor hodinDesítky minutMinutyDesítky sekundSekundyMTC

Čas MTC na nultém poledníku, který protíná kráter Airy-0.

Místní čas MSL Curiosity

Desítky hodinHodinyOddělovačDesítky minutMinutyDesítky sekundSekundyLMST

Čas v místě přistání Curiosity na východní areografické délce 137,4417°. Pásmový čas se rovná MTC+9.

Miniaplikace verze 2.66

Stažení miniaplikace provedete kliknutím na obrázek panelu.

Datum aktualizace:13.4.2015

Aktualizace efemerid DE405 pro výpočet poloh planet.

Panel miniaplikace

Pro miniaplikaci je k dispozici nápověda, ve které je uvedeno ovládání miniaplikace včetně vysvětlivek ke všem zobrazovaným údajům.

Aktivní sondy na Marsu

Přehled všech sond, které jsou dosud v činném stavu na povrchu nebo na oběžné dráze Marsu.

MSL Curiosity

Mobilní vědecká laboratoř NASA, která přistála v oblasti kráteru Gale 6.8.2012.

MER Opportunity

Malý rover NASA. Na Marsu pracuje do 8.7.2003. Pohybuje se v oblasti planiny Meridiani.

MRO

Mars Reconnaissance Orbiter je planetární sonda NASA, která byla navedena na oběžnou dráhu 10.3.2006.

Mars Express

Planetární sonda ESA, která pracuje na oběžné dráze Marsu od 25.12.2003.

Mars Odyssey

Planetární sonda NASA. Na oběžné dráze pracuje od 24.10.2001.