Kde se právě nachází InSight?

Na 205 dní trvající cestu k Marsu se vydala 5. května 2018 v 11:05 UTC sonda NASA InSight. Z kosmodromu vojenské letecké základy Vandenberg AFB na západním pobřeží Kalifonie ji vynesla nosná raketa Atlas V-401. O 93 minut později, po vypnutí stupně Centaur V1 ve 12:38 UTC, bylo dokončeno umístění sondy na přeletovou dráhu k Marsu.

UTC
Geocentrický souřadnicový systém
R:km
V:m/s
Čas od startu: d h m s
Areocentrický souřadnicový systém
R:km
V:m/s
Zbývající čas do přistání: d h m s
Heliocentrický souřadnicový systém
R:km
V:m/s
Celková doba letu: d h m s
Orbitální diagram s aktuální polohou Marsu, Země a sondy InSight. Polohy planet jsou počítány pomocí efemerid JPL DE405/DE435. Výpočet trajektorie sondy InSight je proveden řešením Lambertovy úlohy.

Během letu k Marsu provede sonda několik korekcí dráhy TCM (Trajectory Correction Maneuver). Je jich naplánováno celkem 6.

Tyto korekce dráhy jsou potřebné k tomu, aby sonda ve správný okamžik, pod správným úhlem, správnou rychlostí a na správném místě vstoupila do atmosféry Marsu. Okno pro vstup do atmosféry Marsu není příliš veliké, má rozměry 10x24 km.

První korekční manévr TCM‒1 proběhl 23.5.2018. Trval 40 s a změnil rychlost sondy o 3.8 m/s. Druhý v pořadí TCM‒2 je naplánován na 28.7.2018.

Zhruba 60 dní před přistáním začne fáze přibližování k Marsu. Během ní jsou naplánované další čtyři korekce dráhy. TCM‒3 v čase 45 dní před přistáním, TCM‒4 v T −15d, TCM‒5 v T −8d a TCM‒6 v T −22h.

Do atmosféry Marsu vstoupí sonda rychlostí 6.3 km/s a po šesti minutách pak měkce přistane na povrchu v nížině Elysium Planitia.

Přistání by se mělo uskutečnit 26.11.2018 ve 20:00 UTC (05:21:29 MTC). V té chvíli bude v místě přistání odpoledne a hodiny budou ukazovat 14:31:15 LMST. Držme sondě palce a i celému týmu, který má tuto misi na starosti.

Oblast Elysium Planitia s vyznačením plánovaného přístání sondy InSight. Střed přístávací elipsy má souřadnice 135,8203° výchdní délky a 4,4140° severní šířky.

Použité zdroje

[1] NASA JPL: JPL Solar System Dynamics

[2] Spaceflight Now: After foggy departure, it’s clear sailing to Mars for InSight lander

[3] NASA JPL: InSight Launch Press Kit

[4] NASA JPL: Mars InSight Mission - Cruise

[5] NASA Planetary Data System: Mars Global Surveyor: MOLA MEGDRs