Miniaplikace: Čas na Marsu

Nápověda k miniaplikaci Čas na Marsu

Hlavní panel

Hlavní panel miniaplikace zobrazuje základní časové údaje pro vybrané místo přistání sondy. Kromě toho obsahuje nabídku v podobě symbolů, pomocí které lze zobrazit další vysouvací panely.

Výběr místa přistání lze vyvolat dvěma způsoby. Kliknutím na název sondy, po které se vybere další sonda v seznamu, nebo kliknutím na šipku v horní levé části , kdy se zobrazí seznam sond. Návrat zpět lez provést buď výběrem sondy nebo kliknutím na symbol hodin.

Symbol připínáčku způsobí uzamčení vybrané sondy. Po instalaci miniaplikace jsou v pravidelných časových intervalech střídány všechyn sondy v seznamu a pomocí tohoto symbolu můžemě střídání buď zakázat nebo opět povolit.

Pod názvem sondy se zobrazuje čas LMST, případně LTST. Přepínání mezi těmito dvěma časy se dosáhhne kliknutím na symboly LMST/LTST za hodinami.

Hlavní panel dále zobrazuje výšku Slunce nad obzorem pro aktuální sondu, délku mise v sol, marsovské datování MSD a marsovský centrání čas MTC. Ve spodní části hlavního panelu je pak zobrazeno roční období pro polohu sondy a areocentrické délka Slunce, podle které můžeme odhadnout, ve které části marsovského roku, případně sezóny se místo přistání sondy nachází.

Datový panel

Datový panel se zobrazí kliknutím na třetí symbol v horní části panelu miniaplikace. Na panelu jsou zobrazena podrobnější data vztahující se k místu přistání sondy.

V záhlaví panelu je uvedeno jméno sondy, název oblasti místa přistání a jeho areografické souřadnice.

V horní části panelu je uveden pásmový čas a časové pásmo, ve které se místo přistání nachází. Dále jsou uvedeny azimut a výška nad obzorem Slunce a Země.

V části Mars jsou vzdálenosti Země a Slunce, areocetrická délka Slunce Ls a zpoždění signálu pro jeden směr vzdálenosti Země-Mars.

Oddíl Země zobrazuje údaje o pozorovatelnosti Země z místa přistání. Illum. označuje procento osvětlení kotoučku Země, Elongace je úhlel mezi středem kotoučku Země a středem slunečního disku. Dále jsou zde uvedeny úhlový průměr kotoučku Země a její zdánlivá magnituda na obloze Marsu.

V části Hodnota sluneční kosnatnty je vypočítaná hodnota sluneční konstanty pro aktuální vzdálenost Marsu od Slunce. Je uvedena v položce Maximum. V položce Povrch je vypočítaný tok zářivé energie Slunce procházející vodorovnou plochou v místě přistání. Tato hodnota je tedy závislá na výšce Slunce na obzorem a nezahrnuje vliv atmosféry.

Mapa Marsu

Mapa Marsu se zobrazí kliknutím na kroužek v horní části panelu miniaplikace. Mapka je v Mercatorově projekci zobrazuje oblasti do ±70° areografická šířky.

V záhlaví mapky je uvedeno jméno sondy, název oblasti místa přistání a jeho areografické souřadnice. Při pohybu kursoru na mapce se v její dolní levé části zobrazují souřadnice polohy kurzoru.

V nastavení miniaplikace lze na mapce zobrazit polohu význačných porchový útvarů, místa přistání dalších sond, zobrazení oblastí dne a noci a viditelnosti Země z povrchu Marsu. Místa, kde se Země, resp. Slunce nacházejí v nadhlavníku, jsou označena modrým, resp. žlutým kroužkem.

V miniaplikaci jsou k dispozici čtyři druhy map. Jedna je fotografická, vyhotovená ze snímků mise MGS, a další tři jsou různá provedení topografické mapy, kterou pořídila sonda Mars Odyssey laserovým výškoměrem MOLA. Mezi mapkami lze přepínat kliknutím a kroužek v pravé dolní části mapky.

Orbitální diagram

Orbitální diagram se zobrazí kliknutím na kroužek v horní části panelu miniaplikace. Zobrazuje skutečnou polohu a vzájemné postavení Země a Marsu v heliocentrických souřadnicích.

R: vzdálenost planety od Slunce

λ: ekliptikální délka planety

β: ekliptikální šířka planety

v: orbitální heliocentrická rychlost planety

V orbitálním diagramu jsou volitelně zobrazitelná apocenta a pericentra oběžných drah a ekliptikální délka Slunce vzhledem k dané planetě, která dává představu o aktuálním ročním období.

Aktuální čas na Marsu

Centrální čas MTC

Desítky hodinHodinySeparátor hodinDesítky minutMinutyDesítky sekundSekundyMTC

Čas MTC na nultém poledníku, který protíná kráter Airy-0.

Místní čas MSL Curiosity

Desítky hodinHodinyOddělovačDesítky minutMinutyDesítky sekundSekundyLMST

Čas v místě přistání Curiosity na východní areografické délce 137,4417°. Pásmový čas se rovná MTC+9.

Miniaplikace verze 2.66

Stažení miniaplikace provedete kliknutím na obrázek panelu.

Datum aktualizace:13.4.2015

Aktualizace efemerid DE405 pro výpočet poloh planet.

Panel miniaplikace

K dispozici je i online kalkulačka pro výpočet času na Marsu.

Základní údaje o Marsu

Níže uvedená data jsou vztažena k JD2000 TDB.

Délka dne a roku
Siderický den:24h37m22,663s
Solární den:24h39m35,244s
1,0274912504d
Tropický rok:686,972578d
668,592143sol
Siderický rok:686,979852d
668,599223sol
Osa rotace a její orientace
Sklon rot. osy:25,1919°
Precesní cyklus:175 000roků
RA sev. pólu:21h10m43,543s
DE sev. pólu:52°53'11,411"
Orbitální elementy
a:1,52371034AU
e:0,09339410°
i:1,84969142°
Ω:49,55953891°
ω:286,49683150°

Aktivní sondy na Marsu

Přehled všech sond, které jsou dosud v činném stavu na povrchu nebo na oběžné dráze Marsu.

MSL Curiosity

Mobilní vědecká laboratoř NASA, která přistála v oblasti kráteru Gale 6.8.2012.

MER Opportunity

Malý rover NASA. Na Marsu pracuje do 8.7.2003. Pohybuje se v oblasti planiny Meridiani.

MRO

Mars Reconnaissance Orbiter je planetární sonda NASA, která byla navedena na oběžnou dráhu 10.3.2006.

Mars Express

Planetární sonda ESA, která pracuje na oběžné dráze Marsu od 25.12.2003.

Mars Odyssey

Planetární sonda NASA. Na oběžné dráze pracuje od 24.10.2001.